WHY

HVORFOR

Våre omgivelser er sammensatte, våre byer vokser på mangfold, våre liv berikes av overraskelser. Vårt mål er at prosjekter tilsvarende overskrider typiske bygningskategorier, tar del i byen, blir møteplasser, steder man verdsetter, anledning for feiring, permanente rom for en uviss fremtid. Vi arbeider i alle størrelser, med de fleste bygningstyper, for alltid å kunne tenke videre; bygge broer mellom funksjon, kultur og omgivelser.

Lateral tenkning

Sao Paulo | Oslo – byer vi lever i, byer som definerer vårt DNA. To ekstremiteter; verdensmetropolen og en av verdens minste hovedsteder. Energien og motsetningene driver oss. Lokalt er vi en del av kulturen; på avstand er vi kritiske.

Glokal tilnærming

SPOL er et internasjonalt arkitektkontor, likevel er vår tilnærming lokalt forankret. Vi søker arkitektoniske visjoner med konseptuell klarhet, kombinert med skandinavisk fokus på enkelhet, detaljer og pragmatisme.

Modige tanker med lett hånd

SPOLs metode tar utgangspunkt i en analytisk designprosess for å avdekke hver oppgaves fulle potensial. Vi har lang erfaring, jobber presist og profesjonelt. Vi samarbeider tett med våre byggherrer for å utvikle utfordringer til unike løsninger, med å føre tanker og planer til realitet.

Effektive og resultatorienterte

WHAT

Hva

SPOL er et internasjonalt arkitektkontor og arbeider med arkitektur og urbanisme, fra strategier til design. SPOL ledes av partnerne Adam Kurdahl og Jens Noach med kontorer i São Paulo og Oslo. SPOL Arquitetos i São Paulo er en direkte videreføring av Space Group Brasil, startet i 2012 av partner i tidligere Space Group, Adam Kurdahl. SPOL Arkitekter AS i Oslo er kontorets nye norske partner, etter delingen av Space Group og nedleggelsen av Space Group Arkitekter AS i 2014. SPOL er vår nye felles plattform.

HOW

Hvordan

Som arkitekter formgir vi det utenkelige. Vi elsker å bli utfordret, vi tør å være dristige. SPOL utgjør et bredt spekter av erfaringer og nasjonaliteter; vi arbeider i alle skalaer, i alle faser av prosjekter; med forretningsplaner og strategier, med design og arkitektur, med byplaner og utredninger, med rehabilitering og nybygg.  Det brede perspektivet gjør oss i stand til å beholde oversikten, til å la kompleksitet bli en kilde til kreativitet.

Vi ser hvert arkitektonisk prosjekt som en del av sin urbane, økonomiske og sosiale kontekst. Ved å utfordre premisser og forventninger søker vi etter det uventede, å gi mer for det samme, skape nye rom og muligheter. Hvert prosjekt gis en strategisk og konseptuell forankring som holder stand gjennom endringer, plan- og byggeprosesser. Tekniske-, økonomiske-, miljø- og forskriftskrav er selvfølgelige parametere, men aldri et alibi for design. Felles for alle prosjekter er at vi går inn forventningsfulle og ambisiøse for å skape fremragende arkitektur.

Vi vil utfordre arkitekturens rolle i byen og det offentlige rom. Fra São Paulo til Oslo er vi levende opptatt av byen, dens fortid og fremtid. Byene våre gjennomgår radikale endringer i bystrukturen; i Oslo som et kollektivt prosjekt, i São Paulo som et individualistisk prosjekt. I Oslo motarbeides det heroiske i arkitekturen av en skandinavisk opptatthet av konsensus; byene reguleres til assimilasjon, det heroiske og monumentale, det individuelle og unike viskes ut. I motsetning utvikles São Paulo gjennom en rekke enkeltoperasjoner, som til sammen utgjør byen, uten å utnytte det større potensialet i det kollektive. Fra Oslo til São Paulo, investeringer, arkitektur og planlegging må omfavne byens kollektive forpliktelser, støtte opp under det heroiske og belønne risiko. Ved å utfordre dagens situasjon skaper vi morgendagens byer.

Vi er lever av og for design. Volumetriske forhold, arkitektonisk artikulasjon, overflater, mønstre, materialer, objekter og detaljer gjennomgås nøye i designprosessen for å gjøre prosjektet til en komplett estetisk opplevelse.

Vår brede erfaring tillater oss å forbli nysgjerrige, men samtidig fokuserte. SPOLs ledelse og ansatte har bred kompetanse, har realisert komplekse og store prosjekter. Vår erfaring dekker et vidt spekter og omfatter boliger: fra enebolig til boligområder, kontorbygg: fra utleiebygg til hovedkvarter, kultur: fra utstillingsdesign til kulturinstitusjoner, undervisningsbygg: fra barnehage til universitet, transport: fra stasjon til infrastruktur, hotell: fra boutique- til konferansehotell og byplan: fra fortetting og transformasjon til nye bystrukturer.

WHO

Hvem

Adam Kurdahl, født i København, er partner og styreformann i SPOL. Adam gikk fra OMA i Rotterdam til partner i Space Group Arkitekter AS i 2001. Han opprettet Space Group Brasil i 2012 og har ledet kontoret i São Paulo frem til overgangen til SPOL Arquitetos i 2014. Adam har vært ansvarlig for flere av Space Groups vesentligste og prisbelønte arkitektur- og urbanismeprosjekter, som Nedregate Kulturkvartal (Oslo Bys Arkitekturpris), Clarion Hotel & Congress i Trondheim (Choice of the Stars), Filipstad Masterplan og Fergeterminal samt prisbelønte V-House (Houens Fonds Diplom for fremragende arkitektur).

Adam studerte arkitektur og urbanisme ved Delft Universitet i Nederland og ved Arkitektskolen i Aarhus hvor han tok sin Mastergrad i 2000. Han vant førsteprisen i “ArchiPrix International” for sitt diplomprosjekt. Adam har undervist ved Kunstakademiets Arkitektskole i København, Politecnico di Milano og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Jens Noach MNAL RIBA er partner og daglig leder i SPOL Arkitekter AS, Oslo. Jens har lang erfaring som prosjektleder og med håndtering av store og komplekse bygge- og byplanprosjekter i Norge og i London. Blant annet totalrehabilitering av tidligere Akers Mekaniske Verksted på Aker Brygge og Nye Oslo Sentralstasjon for Space Group Arkitekter AS, BI Campus Nydalen og Aker Hus på Fornebu for Niels Torp AS.

Jens Noach studerte arkitektur og urbanisme ved NTNU i Trondheim og ved Arkitektskolen i Aarhus samt RIBA Part III ved The Bartlett School of Architecture i London. Siden han tok sin Mastergrad i 1993 har han arbeidet som arkitekt i Wien, London og Oslo, sist hos Space Group fra 2007 til 2014.