• MASTERPLAN MODEL - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  MASTERPLAN MODEL   1/25
 • MASTERPLAN STAR - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  MASTERPLAN STAR   2/25
 • MASTERPLAN LOCATION - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  MASTERPLAN LOCATION   3/25
 • SEAFRONT - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  SEAFRONT   4/25
 • SHIPYARD - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  SHIPYARD   5/25
 • SUBTRACTION - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  SUBTRACTION   6/25
 • ACTIVATE STREETS - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  ACTIVATE STREETS   7/25
 • REPROGRAMME - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  REPROGRAMME   8/25
 • HIGH STREET RETAIL - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  HIGH STREET RETAIL   9/25
 • OLIVIA - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  OLIVIA   10/25
 • CLEAN CUT MODEL - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  CLEAN CUT MODEL   11/25
 • MATCHING STREET LEVEL - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  MATCHING STREET LEVEL   12/25
 • CLEAN CUT CEILING - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  CLEAN CUT CEILING   13/25
 • CLEAN CUT ENTRANCE - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  CLEAN CUT ENTRANCE   14/25
 • CLEAN CUT SHOPPING - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  CLEAN CUT SHOPPING   15/25
 • CLEAN CUT DETAILS - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  CLEAN CUT DETAILS   16/25
 • PUBLIC WCS - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  PUBLIC WCS   17/25
 • OFFICE LOBBIES - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  OFFICE LOBBIES   18/25
 • OFFICE LOBBIES - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  OFFICE LOBBIES   19/25
 • ATRIUM TOP - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  ATRIUM TOP   20/25
 • OFFICE CONCEPT - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  OFFICE CONCEPT   21/25
 • OFFICE CONCEPT - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  OFFICE CONCEPT   22/25
 • OFFICE NPRO - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  OFFICE NPRO   23/25
 • GRUNDINGEN - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  GRUNDINGEN   24/25
 • HOLMENS GATE - Akers Mek Verksted - SPOL Architects
  HOLMENS GATE   25/25

Akers Mek Verksted

Verkstedhallene, Aker Brygge

Verkstedhallene var første byggeprosjekt som del av Aker Brygge Masterplan. Opprinnelig bygget for Akers Mekaniske Verksted i Oslo på midten av 1800-tallet, gjennomgikk bygningene store endringer på 1940-, 80- og tidlig 2000-tallet i omdannelse til kjøpesenter og kontorbygg. Rekken av ombygninger, tilbygninger og nye utvendige elementer utvisket bygningens opprinnelige karakter; kontorarealene fungerte dårlig, så også handel, et introvert kjøpesenter uten forbindelse med gatene rundt.

Det ble foretatt en stor opprenskning av fasadene; tilbygg og fasadeelementer ble fjernet, åpninger fikk nye og smekre glassprofiler, sokler under vinduer skåret vekk, slik at bygningen kan bidra til et aktivt gatemiljø.

Handel ble lagt til 1.etasje, delvis med mesaniner. Dekker i 2. etasje ble i stor grad fjernet for å gi dobbelt-høye rom til handel og serveringssteder. Store konstruktive arbeider ble gjennomført for å heve og senke innvendige gulvnivåer tilpasset utvendig gatenivå. En innvendig handlegate skjærer gjennom bygningen, som del av en ny diagonal forbindelse, også gjennom tilliggende bygninger, som knytter Rådhusplassen til Bryggetorget.

Kontorene ble omorganisert med forbindelse på tvers av det langsgående atriet slik at mørke og lyse soner bedre kunne utnyttes til ulik bruk. Etasjehøydene er lave, og dekker ble fjernet for å gi varierte romopplevelser. Kontorinnganger ble flyttet fra kjøpesenteret ut til sidegatene, og slik underbygge gateløp med ulik identitet, for servering, handel og kontor.

Prosjektet er utviklet i god dialog med Byantikvaren i Oslo. Det har tiltrukket seg attraktive leietakere innen finans, handel- og restaurantbransjen.

SHARE

DETALJER

Publications

Glass & Fasade 2-2014

Client

Norwegian Property

Location

Aker Brygge, Oslo, Norway

Area

25 000 m2

Year

2011-2014

Programme

Complete renovation of industrial building of historic value: retail, restaurants and offices

Status

Completed 2014

Budget

Approx. 550 mill. NOK construction value ex. shops and restaurants

Design

Space Group / Ghilardi & Hellsten

Partner in charge

Gary Bates

Project manager

Jens Noach

Team

Space Group Team: Gary Bates, Gro Bonesmo, Adam Kurdahl, Jens Noach, Inês Almeida, Gesine Gummi, José Hernandez, Thomas Bang Jespersen, Claudia Laarmann, Svetlana Muromkaya, Naofumi Namba, Jens Niehues, Anna Nilsson, Anne Wodstrup, Kristian Grostad, Haakon Walderhaug, Jan Martin Klauza /Ghilardi+Hellsten Team: Franco Ghilardi, Ellen Hellsten, Erik Stenmann, Espen Krogstad

Graphic design

Bleed

Structure

Multiconsult

Mechanical

AJL, Erichsen & Horgen

Mechanical

AJL, Erichsen & Horgen

Electrical

Foyn Consult, ECT

Fire

Multiconsult

Acoustic

Brekke & Strand

Cost analysis

Byggeanalyse

Construction management

Vedal Prosjekt

Visualizations

Space Group/Eve Images

Category
Kontor, Handel, Gjenbruk, Interiør