• OVAL, FøRSTE FASE - First Hotel Jessheim - SPOL Architects
  OVAL, FøRSTE FASE   1/9
 • SITUASJONSPLAN - First Hotel Jessheim - SPOL Architects
  SITUASJONSPLAN   2/9
 • PERSPEKTIV MOT PARKEN - First Hotel Jessheim - SPOL Architects
  PERSPEKTIV MOT PARKEN   3/9
 • FASADE OVAL - First Hotel Jessheim - SPOL Architects
  FASADE OVAL   4/9
 • PLAN 1.ET. - First Hotel Jessheim - SPOL Architects
  PLAN 1.ET.   5/9
 • PLAN 2.ET. - First Hotel Jessheim - SPOL Architects
  PLAN 2.ET.   6/9
 • MODULSYSTEM - First Hotel Jessheim - SPOL Architects
  MODULSYSTEM   7/9
 • MODELLFOTO AV TYPISKE ETASJE - First Hotel Jessheim - SPOL Architects
  MODELLFOTO AV TYPISKE ETASJE   8/9
 • INNVENDIG GåRD - First Hotel Jessheim - SPOL Architects
  INNVENDIG GåRD   9/9

First Hotel Jessheim

Reiser i tid og rom er historiske, tidligere tiders transportlinjer har mistet sin betydning. Flyselskapenes rutekart over kloden er irrelevante for internettbooking og den moderne reisen: en sammenstilling av ulike destinasjoner og opplevelser uten romlig eller tidsmessig forbindelse; en punktsky. Med First Hotel Jessheim vil et nytt punkt defineres, en omslutning av en opplevelse, en omfavnelse av den reisende; en feiring av hotellet som destinasjon.

Hotellets identitet defineres ikke kun ved dets innvendige kvaliteter; arkitekturen, objektet i landskapet, synlig både fra omgivelsene og fra luften, forteller én historie: en ramme om fellers opplevelser omkring et felles rom, et møtested for reisende.

Situasjon

Hotellet ligger på tidligere jordbruksmark mellom forstedsbebyggelse og åkrer, lokale gater og europavei, en mindre by i sterk vekst og Gardermoens internasjonale nettverk. Delt i tre bygninger, tre ulike uttrykk, tre utbyggingstrinn, hver med sin egen karakter, side ved side, danner hotellet en porøs kant mellom Jessheim by og motorveisystemet.

Ovalen, første byggetrinn

Den ovale formen gir hotellet en unik identitet i Jessheim, sett fra bakken, fra fly eller Google Earth. Den fremtrer uten for- og bakside, med utsikt i alle retninger. Hotellet frigjør seg fra boligbebyggelsens regulære struktur, bryter løs som et objekt og markerer Jessheims randsone, mellom bystruktur og frittstående gårder i landskapet. Den myke formen, som fremheves gjennom en dobbel kurvatur i ytterkledningen, spiller sammen med Jessheims bølgende åkrer, mørk og furet som nypløyd jordbruksmark.

Plangrep

Én korridor i ett bueslag organiserer alle hotellets rom. Som perler på en snor knyttes kjeden og danner en kontinuerlig bevegelse fra heis til rom. Korridoren utvides for å gi plass til vertikalkommunikasjon og service, og bidrar slik til enkel orientering gjennom et sammenhengende og pulserende romforløp: En kompakt og oversiktlig bygningskropp der fasadene, både mot gårdsrom og yttervegg, utnyttes til fulle som hotellrom.

Innvendig dannes et temperert gårdsrom under et glasstak som blir første etasjes referanse- og samlingspunkt. En varm og aktiv oase med klatrevegg, vindtunnel og beplantning som en kontrast til det norske uteklimaet. Første etasjes funksjoner danner en logisk kjede rundt sentralrommet: fra hovedinngang med resepsjon, til administrasjon og varehåndtering, til kjøkken og restaurant mot utsikten, glir videre over i møterom og lounger til sportsbar, som knytter kjeden tilbake ved hovedinngangen.

Fasader og tak

En vertikal kledning som delvis overlapper vinduer understreker kurvaturen og samler formen. Vinduene danner kontinuerlige bånd rundt bygget og gir en vid utsiktsvinkel fra alle rommene. Fargesettingen i koksgrå utvendig, mot omgivelsenes uavklarte fargebruk, skaper spenning til det innvendige treverkets varme toner. Ytterkledningen fortsetter over og under hotelletasjene i en kurvebevegelse, som videre myker opp hovedformen samtidig som den danner en beskyttelse mot fremherskende vindretninger, slik at taket kan benyttes til løpebane og sportsaktiviteter.

SHARE

DETALJER

Byggherre

First Hotels

Sted

Jessheim, Norge

Tomt

10 minutter til Gardermoen

Areal

20 000 m2 1. byggetrinn, 45 000m2 totalt

År

2015

Program

Hotellprosjekt i 3 byggetrinn. 1. byggetrinn 300 rom, totalt 600+ rom. Hotell, aktiviteter, konferanse, sportsbar etc.

Status

Detaljregulering

Team

Jens Noach, Adam Kurdahl, Naofumi Namba, Joao Vieira Costa, Eugenio Cardoso, Julia Lacombe, Tiago Sjøblom Tavares, Kaori Watanabe

Traffikk

Rambøll v/ Magne Fjeld

Visualiseringer

Exterior: Brick Visual / Interior: SPOL

Regulering

Tegn_3

Category
Byplan, Hotell