• PEAK - Luftfartstilsynet - SPOL Architects
  PEAK   1/8
 • VIEW ACROSS BAY - Luftfartstilsynet - SPOL Architects
  VIEW ACROSS BAY   2/8
 • HARBOUR SIDE - Luftfartstilsynet - SPOL Architects
  HARBOUR SIDE   3/8
 • HARBOUR FRONT - Luftfartstilsynet - SPOL Architects
  HARBOUR FRONT   4/8
 • GRADATION IN MATERIALITY - Luftfartstilsynet - SPOL Architects
  GRADATION IN MATERIALITY   5/8
 • FLOOR PLAN CANTEEN - Luftfartstilsynet - SPOL Architects
  FLOOR PLAN CANTEEN   6/8
 • FLOOR PLAN OFFICE - Luftfartstilsynet - SPOL Architects
  FLOOR PLAN OFFICE   7/8
 • FACADE UNWRAPPED - Luftfartstilsynet - SPOL Architects
  FACADE UNWRAPPED   8/8

Luftfartstilsynet

Prosjektet er et resultat av arkitektkonkurranse avholdt i 2008 som følge av Stortingets beslutning om å flytte Luftfartstilsynet til Bodø.

Bygningen terrasseres fra en større base som fyller tomten, mot en smalere toppetasje. Formen reflekterer det alltid skiftende perspektiv i fjellandskapet. Videre ivaretar den nye bygningen viktige siktlinjer fra byen ut mot sjøen og landskapet bak, og sikrer lysinnslipp mot Sjøgata. Siden bygningens hovedvolum ligger ut mot sjøen er atkomstpartiet trukket ut mot Sjøgata for å få kontakt med byen og synliggjøre Luftfartstilsynet i bybildet. Mellom Luftfartstilsynet og NAV er det derfor lagt inn et lavt bygg som knytter de to bygningene sammen.

Bygningen bygges på parkeringskjeller med delt adkomst med parkering for NAV-bygningen. Kjelleren har plass til 40 biler, i tillegg til sykkelparkering.

Plan 1 inneholder arealer til arkiv, varelevering, teknisk rom og drift.

Plan 2 er bygningens adkomstplan, med resepsjon, møterom og kantine med kjøkken.

Plan 3 – 8 inneholder kontorarealer. Planene er bygd opp etter et standardprinsipp: Kontorene ligger langs fasaden, og service-funksjonene og de sosiale rommene ligger i bygningens indre sone. Dette skaper gjenkjennelighet mellom etasjene, og forenkler orientering i bygningen.

Bygningens utforming gir planene ulik geometri oppover i bygningen. Denne variasjonen er utnyttet til å gi de sosiale rommene ulike kvaliteter i hver etasje, og bidrar til å skape særpreg og individuell tilhørighet.

Plan 8. inneholder, i tillegg til kontorarealer, direktørens kontor og de mer formelle møterommene.

Luftfartstilsynet var nominert til Statens Byggeskikkspris 2012.

SHARE

DETALJER

Client

Breeze Luft AS/ Luftfartstilsynet

Location

Bodø, Norway

Site

Waterfront property, Bodø city centre

Area

6 000 m2

Programme

Headquarters building for the Norwegian Civil Aviation Authority

Status

1st prize competition 2009, completion 2011

Design

Space Group

Partner in charge

Gary Bates

Team

Gary Bates, Gro Bonesmo, Adam Kurdahl, Wenche Andreassen, Gesine Gummi, Fredrik Kjellman, Claudia Laarmann, Naofumi Namba, Jens Niehues, Tim Prins, Geir Vågen, Anne Wodstrup

Photography

Jeroen Musch

Category
Kontor, Interiør