• CONTEXT - NTNU – Mer Park, Mer By! - SPOL Architects
  CONTEXT   1/10
 • SITE PLAN - NTNU – Mer Park, Mer By! - SPOL Architects
  SITE PLAN   2/10
 • CAMPUS PARK - NTNU – Mer Park, Mer By! - SPOL Architects
  CAMPUS PARK   3/10
 • CAMPUS PARK VIEW - NTNU – Mer Park, Mer By! - SPOL Architects
  CAMPUS PARK VIEW   4/10
 • CITY STRUCTURE - NTNU – Mer Park, Mer By! - SPOL Architects
  CITY STRUCTURE   5/10
 • ELGESETER VIEW - NTNU – Mer Park, Mer By! - SPOL Architects
  ELGESETER VIEW   6/10
 • IDENTITIES - NTNU – Mer Park, Mer By! - SPOL Architects
  IDENTITIES   7/10
 • ART, ARCHITECTURE & MUSIC SCHOOL - NTNU – Mer Park, Mer By! - SPOL Architects
  ART, ARCHITECTURE & MUSIC SCHOOL   8/10
 • GREEN MOBILITY - NTNU – Mer Park, Mer By! - SPOL Architects
  GREEN MOBILITY   9/10
 • CAMPUS AERIAL VIEW - NTNU – Mer Park, Mer By! - SPOL Architects
  CAMPUS AERIAL VIEW   10/10

NTNU – Mer Park, Mer By!

NTNU står foran en formidabel transformasjon, med relokaliseringen av Dragvoll vil nye NTNU få en helt annen sentral plass i bybildet. Det er en unik mulighet til å definere og redefinere en utviklingsstrategi som vil sette sitt preg på Trondheim i lang tid fremover.
Med en utbygging omkring grøntområdene og dannelsen av en felles park, Campusparken, skapes en felles identitet for et fremtidig byintegrert NTNU, et felles sted for interaksjon mellom lærere, studenter og byens befolkning.

Gløshaugenplatået og Elgesetergate er to sterke og på hver sin måte monumentale strukturer. Vesentlig for lesingen av både universitetet og innfartsåren sørfra er grøntområdet som omslutter Gløshaugen, som iscenesetter, forbinder og definerer byen og platået. Forslaget stiller klokken tilbake for en feilslått utesing, og legger fullt fokus på et universitet integrert i bystrukturen på Elgeseter: Campusparken videreutvikler dagens lesning av byen, blir et sted for fellesskapet, åpner og skaper forbindelser, og integrerer og samler ny og eksisterende bebyggelse mot et av byens største rekreasjonsområder. Elgeseter kompletteres og utvides som bydel, med attraktive gateløp, med en større bredde både by- og opplevelsesmessig, som bygger videre på dagens gate- og kvartalsstruktur.

Prosjektet utnytter tomter som i dag har få kvaliteter, unngår områder med verneverdi og fundamenteringsproblemer, styrker funksjonell clustering og omfordeler og forbinder grøntareal. Dragvollmiljøene, Innovasjonssenteret og Kunst-, arkitektur- og musikkskolen lokaliseres nær relaterte bygninger og fagmiljøer.

Vårt prosjekt skaper en samlende campuspark og en virkelig byintegrert campus, utvidelsen av campus skjer i byen, på Elgeseter. Byrommene intensiveres og utbygges, mens parken frigjøres og styrkes. Mer park og Mer By!

SHARE

DETALJER

Client

Norwegian University of Technology and Science

Location

Trondheim, Norway

Site

Elgeseter, Gløshaugen

Area

75 000 m2 Campus, 28 000 m2 KAM, 16 000 m2 Innovation Centre

Year

2017

Programme

Campus expansion following the relocation of Dragvoll University

Status

Open competition entry

Team

Jens Noach, Adam Kurdahl, Mariana Alves, Alexandra Nguyen, Elise Gaare Ytterstad

Category
Byplan, Kultur