• CAMPUS VIEW - NTNU – Åpen Campus - SPOL Architects
  CAMPUS VIEW   1/11
 • THE INSERTED AXIS - NTNU – Åpen Campus - SPOL Architects
  THE INSERTED AXIS   2/11
 • INNOVATION CENTRE - NTNU – Åpen Campus - SPOL Architects
  INNOVATION CENTRE   3/11
 • THE NEW DRAGVOLL - NTNU – Åpen Campus - SPOL Architects
  THE NEW DRAGVOLL   4/11
 • DRAGVOLL ANNEX - NTNU – Åpen Campus - SPOL Architects
  DRAGVOLL ANNEX   5/11
 • ART, ARCHITECTURE AND MUSIC SCHOOL - NTNU – Åpen Campus - SPOL Architects
  ART, ARCHITECTURE AND MUSIC SCHOOL   6/11
 • SPORTS CENTRE - NTNU – Åpen Campus - SPOL Architects
  SPORTS CENTRE   7/11
 • PROGRAMMATIC CONNECTIONS - NTNU – Åpen Campus - SPOL Architects
  PROGRAMMATIC CONNECTIONS   8/11
 • PARK AND RECREATION - NTNU – Åpen Campus - SPOL Architects
  PARK AND RECREATION   9/11
 • BI-POLAR STREET ACTIVATION - NTNU – Åpen Campus - SPOL Architects
  BI-POLAR STREET ACTIVATION   10/11
 • NEW CAMPUS PLAN - NTNU – Åpen Campus - SPOL Architects
  NEW CAMPUS PLAN   11/11

NTNU – Åpen Campus

Utviklingen av nye NTNU med integreringen av Dragvoll på Elgeseter har mulighet for å forløse en helt ny situasjon for Gløshaugen, Elgesetergate og NTNU. NTNU står overfor et kvantesprang.

NTNU er i forandring, fra en isolert institusjon på toppen av platået, til en ledende kraft i utviklingen av Trondheim og den nære konteksten på Gløshaugen til en integrert del av byen. NTNU har en tydelig lineær, nesten symmetrisk struktur fra monumentalaksen, Høyskolevegen, til Hovedbygningen og videre i Stripa og helt til Perleporten, den nye hovedinngang mot sør.

NTNU har nådd sine fysiske rammer innenfor platået på toppen av Gløshaugen.  Universitetet må enten vokse i høyden eller utover. En uforsiktig plan og universitet vil ese utover og oppsluke parkdraget mellom byen og universitetet. Den siste store utbyggingen koblet St. Olavs Hospital til NTNUs hovedakse og skapte et nytt tyngdepunkt i nordenden av Elgesetergate.

AKSEN

Vi foreslår en kontrollert, tett og tydelig utvikling av universitet langs en ny Øst/Vest-akse i sørenden av Elgesetergate i forlengelse av Sem Sælands vei. Grepet sikrer NTNUs tydelige identitet på platået samtidig som det utvikles en virkelig by-integrert campus.

Koblingen i sør med høy tetthet tilfører en bi-polaritet til Elgesetergate med St. Olavs Hospital mot nord og Nye Dragvoll og innovasjonssenter som nytt gravitasjonspunkt mot sør. De to tyngdepunktene vil aktivere hele Elgesetergate, med koblingen av universitet i sør og nord vil Elgestergate summe av liv.

Prosjektet utvikles som en akse som integrerer alle de forestående utbygginger med eksisterende fasiliteter. Den nye aksen kobler nytt og eksisterende innovasjonssenter, med Handelshøyskolen til ‘Nye Dragvoll’ og parken og videre opp imot nye og omprogrammerte Stripa til nye KAM på østsiden av den eksisterende Campus. Nytt idrettssenter er sømløst integrert i topografien rundt Dødens Dal i umiddelbar forlengelse av det eksisterende sportsområdet.

Tillegget til NTNU skal endre NTNU fra introvert til tilgjengelig, som en del av en levende by på Elgeseter. Vi tegner alle bygningene som en forlengelse og utvidelse av det offentlige rommet, som en strategi for den by-integrerte campusen.

Senterpunktet i den nye aksen er ‘Nye Dragvoll’. Vårt forslag bygger videre på Dragvolls og NTNUs stolte tradisjon og unike posisjon i norsk arkitekturhistorie som (suksessfulle) eksperimenteringer med å bygge ‘Storskala Arkitektur‘. ‘GATA‘, ‘STRIPA‘ taler deres tydelige språk. Universitetene i Trondheim har vært steder for total eksperimentering, fra forskning til det bygde miljø. Vi viderefører denne tradisjonen, men fremfor i en introvert intern arkitektonisk utopi, som en ekstrovert urban plan. Integrert bestandig strategi for en ny Storskala Arkitektur.

SHARE

DETALJER

Client

Norwegian University og Technology and Science

Location

Trondheim, Norway

Site

Elgeseter, Gløshaugen

Area

75 000 m2 Campus, 28 000 m2 KAM, 16 000 m2 Innovation Centre

Year

2017

Programme

Campus expansion following the relocation of Dragvoll University

Status

Open competition entry

Team

Adam Kurdahl, Jens Noach

Visualisations

Tegmark

Category
Byplan, Kultur