• THE STAR PARK - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  THE STAR PARK   1/12
 • CONCEPT - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  CONCEPT   2/12
 • SITE PLAN - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  SITE PLAN   3/12
 • PARK AND RECREATION - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  PARK AND RECREATION   4/12
 • BUILDING - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  BUILDING   5/12
 • AERIAL VIEW - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  AERIAL VIEW   6/12
 • SPORTS AND LANDSCAPE - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  SPORTS AND LANDSCAPE   7/12
 • COMPLETE PLAN - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  COMPLETE PLAN   8/12
 • VIEW OF DDIS FROM THE TRAIN - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  VIEW OF DDIS FROM THE TRAIN   9/12
 • STAR PARK PLAN - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  STAR PARK PLAN   10/12
 • DDIS PLANS LEVEL 1 AND 2 - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  DDIS PLANS LEVEL 1 AND 2   11/12
 • DDIS SECTION - Svanemøllens Kaserne - SPOL Architects
  DDIS SECTION   12/12

Svanemøllens Kaserne

Svanemøllen har historisk set ligget i udkanten af byen udenfor brokvartererne. Svanemøllens Kaserne er et blankt område på byens kort, en bortgemt ø omkranset af infrastruktur. Et militært sikret område og en grøn lunge på størrelse med byens største parker. København er under ændring, med udvikling af Tuborg havn og Nordhavn indtager Svanemøllen en ny central position i det nye bybillede.

Vores projekt for Svanemøllen viderefører områdets og kasernestrukturens kvaliteter i en fremtidsrobust og ændringsdygtig plan. Området er unikt i byen som en stor uindtagelig grøn lomme.
Vores forslag for Svanemøllens Kaserne starter og slutter som en park. En park, som sikrer områdets kvaliteter fra den første udbygning og til det færdige projekt.

Masterplanen er ikke er baseret på bygningsdesign, men på et design af en park og grøntområde. Vi foreslår Stjerne Parken.

Stjerne Parken definerer udbygningsområder, cirkulationsmønstre, infrastruktur og et attraktivt ikonisk grøntområde. Stjerneparken sikrer kvaliteten i dag, under alle udbygningsfaser og efter den endelige udbygning.

MASTERPLANEN

Bebyggelse placeres langs randzonen, tættest på byen. Infrastruktur, en perifer Ringvej kobler alt udefra og ind med et minimum af infrastruktur/virkemidler. En Central Park kobler alt indefra og ud. Den centrale park samler hele anlægget, giver overskuelighed og bliver det militære anlægs fællesområde. Parken gennembryder ring-bebyggelsen og skaber STJERNE PARKEN. Stjernen kobler området til byen og parken til ringvejen og definerer fremtidige udbygningsområder – Bygningslommerne.

 • Indenfor hver af bygningslommerne videreførers den klassiske struktur fra militære anlæg med en omsluttende struktur. Hver enkelt lomme gives en unik arkitektonisk identitet, tilpasset program, plasering og kontekst.
 • Stjernen følger hovedbevægelseslinjer på tværs af området: cykelvej, kobling til de to S-Togsstationer, kobling til den centrale plads i den eksisterende kaserne. Et kontinuerligt loop former og definere lommerne og bliver en rute for sport og rekreation, som kobler alt.
 • Hovedkvarteret til Forsvarets Efterretningstjeneste placeres i aksen fra den eksisterende kaserne, isoleret af hensyn til sikkerhed, koblet af hensyn til tilgængelighed og synlig af hensyn til identitet. Arkitekturen bryder skalaen i den øvrige underordnede bebyggelse. Et visuelt tydeligt bygningsværk, integreret i landskabet.

SHARE

DETALJER

Client:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Location:

Copenhagen, Denmark

Area:

40 000m2 DDIS, 80 000m2 future development.

Year:

2016

Programme:

Development of existing Danish Defence area with a new HQ for the Danish Defence Intelligence Service and future development for the Danish Defence.

Status:

Purchased competition entry 2016.

Team:

Jens Noach, Adam Kurdahl, Tiago Sjøblom Tavares, Naofumi Namba and Eugénio Cardoso.

Category
Byplan, Kontor