• BARNESKOLEN INTEGRERT I SKOGEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  BARNESKOLEN INTEGRERT I SKOGEN   1/27
 • FRA DEN NYE PLASSEN MOT VESTVEIEN NED KONGLEVEIEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  FRA DEN NYE PLASSEN MOT VESTVEIEN NED KONGLEVEIEN   2/27
 • PLASSEN MED FLERBRUKSHALL, GYM-, SCENE OG FORSAMLINGSSAL SAMT VERKSTEDSBYGNING - Tangen sentrum - SPOL Architects
  PLASSEN MED FLERBRUKSHALL, GYM-, SCENE OG FORSAMLINGSSAL SAMT VERKSTEDSBYGNING   3/27
 • SENTRUM BINDER SAMMEN GRENDENE På NORDRE NESODDEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  SENTRUM BINDER SAMMEN GRENDENE På NORDRE NESODDEN   4/27
 • DET NYE SENTRUM OG SKOGEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  DET NYE SENTRUM OG SKOGEN   5/27
 • FORDELING AV BOLIGER, SKOLER, KULTUR- OG IDRETTSBYGNINGER OG HANDEL - Tangen sentrum - SPOL Architects
  FORDELING AV BOLIGER, SKOLER, KULTUR- OG IDRETTSBYGNINGER OG HANDEL   6/27
 • SAMMENHENG FRA NORD TIL SøR - Tangen sentrum - SPOL Architects
  SAMMENHENG FRA NORD TIL SøR   7/27
 • PLAN AV NORDRE DEL RUNDT VESTVEIEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  PLAN AV NORDRE DEL RUNDT VESTVEIEN   8/27
 • MATMARKED OG SøRVENDT AMFI VED TORGET FORAN SENTERET - Tangen sentrum - SPOL Architects
  MATMARKED OG SøRVENDT AMFI VED TORGET FORAN SENTERET   9/27
 • ET NYTT KUTT I TANGENTEN DANNER FREMHEVER OG BINDER UNGDOMSKOLEN TIL ALLMENNINGEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  ET NYTT KUTT I TANGENTEN DANNER FREMHEVER OG BINDER UNGDOMSKOLEN TIL ALLMENNINGEN   10/27
 • EN GRøNNERE RUNDKJøRING OG NYE BOLIGER - Tangen sentrum - SPOL Architects
  EN GRøNNERE RUNDKJøRING OG NYE BOLIGER   11/27
 • PLAN AV SENTRUMSOMRåDET MELLOM SKOLENE - Tangen sentrum - SPOL Architects
  PLAN AV SENTRUMSOMRåDET MELLOM SKOLENE   12/27
 • OPP KONGLEVEIEN MED BOLIGER, LOKAL HANDEL OG VERKSTEDER - Tangen sentrum - SPOL Architects
  OPP KONGLEVEIEN MED BOLIGER, LOKAL HANDEL OG VERKSTEDER   13/27
 • SVøMMEHALL OG VANNAKTIVITETER LANGS KONGLEVEIEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  SVøMMEHALL OG VANNAKTIVITETER LANGS KONGLEVEIEN   14/27
 • VERKSTEDSBYGNINGEN SOM NYTT SAMFUNNSHUS - Tangen sentrum - SPOL Architects
  VERKSTEDSBYGNINGEN SOM NYTT SAMFUNNSHUS   15/27
 • BALLPLASSEN OVER FLERBRUKSHALLEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  BALLPLASSEN OVER FLERBRUKSHALLEN   16/27
 • UTENDøRS SCENE MELLOM FLERBRUKSHALLEN OG øVINGSROM, SCENE OG FORSAMLINGSSAL - Tangen sentrum - SPOL Architects
  UTENDøRS SCENE MELLOM FLERBRUKSHALLEN OG øVINGSROM, SCENE OG FORSAMLINGSSAL   17/27
 • PLAN AV DEN SYDLIGE DELEN MOT SKOGEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  PLAN AV DEN SYDLIGE DELEN MOT SKOGEN   18/27
 • BARNESKOLENS GåRDSROM - Tangen sentrum - SPOL Architects
  BARNESKOLENS GåRDSROM   19/27
 • NY BARNEHAGE OG BOLIGER I SKOGEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  NY BARNEHAGE OG BOLIGER I SKOGEN   20/27
 • SNITT SYD - FRA SKOGEN TIL BARNESKOLEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  SNITT SYD - FRA SKOGEN TIL BARNESKOLEN   21/27
 • SNITT MIDTOMRåDET - FRA BARNESKOLEN TIL UNGDOMSKOLEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  SNITT MIDTOMRåDET - FRA BARNESKOLEN TIL UNGDOMSKOLEN   22/27
 • SNITT NORD - FRA UNGDOMSKOLEN OVER VESTVEIEN TIL VANNTåRNET - Tangen sentrum - SPOL Architects
  SNITT NORD - FRA UNGDOMSKOLEN OVER VESTVEIEN TIL VANNTåRNET   23/27
 • PARALLELLE AKTIVITETER - På TUR MED DE YNGSTE - Tangen sentrum - SPOL Architects
  PARALLELLE AKTIVITETER - På TUR MED DE YNGSTE   24/27
 • PARALLELLE AKTIVITETER - På TUR MED DE UNGE - Tangen sentrum - SPOL Architects
  PARALLELLE AKTIVITETER - På TUR MED DE UNGE   25/27
 • PARALLELLE AKTIVITETER - På TUR MED DE GODT VOKSNE - Tangen sentrum - SPOL Architects
  PARALLELLE AKTIVITETER - På TUR MED DE GODT VOKSNE   26/27
 • BIOLOGISK MANGFOLD - LOKALE SKOGSTYPER I MøTE MED DEN POLLINERENDE ALLMENNINGEN - Tangen sentrum - SPOL Architects
  BIOLOGISK MANGFOLD - LOKALE SKOGSTYPER I MøTE MED DEN POLLINERENDE ALLMENNINGEN   27/27

Tangen sentrum

Tangen sentrum har potensiale til å bli et unikt sted, et kreativt senter for Nesodden. Befolkningens sammensetning, kunnskaper, ferdigheter og engasjement gjør stedet enestående.

Prosjektet trekker sentrum sørover fra Vestveien og danner et tyngdepunkt sentralt mellom grendene Granholt, Flaskebekk og Skoklefall. Forbundet via småveier og nye gang og sykkelstier, legges det til rette for både sykkel og gange, enten gjennom bebyggelsen eller gjennom skogen.

Ungdomskolen og barneskolen blir drivkrefter i sentrumsutviklingen. Undervisningen trer ut av sine lokaliteter og blir gjennom sambruk en integrert del av lokalsamfunnet, i en tettere integrasjon mellom undervisning, natur og samfunn. Slik kan Tangen tenkes som et helt unikt sted, som et sentrum bundet sammen av dannelsesnivåer; der læring og næring, produksjon og rekreasjon, kultur og natur smelter sammen.

Bebyggelsen henvender seg mot den nye Allmenningen som en sammenhengende streng av byrom og bygninger, som bryter ned dagens store skala og skaper behagelige rom for en rekke ulike aktiviteter, for yngre og for eldre, både inne og ute.

Eksisterende vegetasjonsbelter trekkes inn i sentrum mellom bygningene og danner en overgang til en ny og samlende pollinerende allmenning, fra Skoklefallskogen i sør opp til Vanntårnet, eller gjennom Senteret i nord.

SHARE

DETALJER

Oppdragsgiver

Nesodden Kommune

Sted

Tangen sentrum, Nesodden

Areal

10 550 m2 skoler og barnehage, 10 500 m2 sport, kultur og verksteder, 16 000 m2 bolig, 1 700 m2 handel, i tillegg til parkering under bakken

Program

Stedsutviklingsprosjekt for Tangen sentrum på Nesodden, inkludert skoler, idrett- verksted- og kulturarenaer, boliger og handel, med fokus på sambruk, byrom, miljøvennlig landskapsbearbeiding og strategier for grønn mobilitet.

Status

Parallelloppdrag

År

2020

Team

Jens Noach, Adam Kurdahl, Tiago Sjøblom Tavares, Junjia Yu

Landskapsarkitekt

ATSITE

Handel og byliv

Kreutz & Co

Trafikk og grønn mobilitet

Rambøll

Category
Byplan, Kultur, Bolig