• THE NEW TREKANTEN - Nye Trekanten - SPOL Architects
  THE NEW TREKANTEN   1/9
 • CONNECTING THE CITY - Nye Trekanten - SPOL Architects
  CONNECTING THE CITY   2/9
 • MIXED URBAN PROGRAMME - Nye Trekanten - SPOL Architects
  MIXED URBAN PROGRAMME   3/9
 • MERGING SHOPPING CENTRE AND STREETSCAPE - Nye Trekanten - SPOL Architects
  MERGING SHOPPING CENTRE AND STREETSCAPE   4/9
 • THE GALLERIA - Nye Trekanten - SPOL Architects
  THE GALLERIA   5/9
 • URBAN CUTS - Nye Trekanten - SPOL Architects
  URBAN CUTS   6/9
 • CONNECTING THE CIRCULATION - Nye Trekanten - SPOL Architects
  CONNECTING THE CIRCULATION   7/9
 • THE NEW MAIN ENTRANCE - Nye Trekanten - SPOL Architects
  THE NEW MAIN ENTRANCE   8/9
 • THE NEW MARKET SQUARE FACING THE TOWN HALL - Nye Trekanten - SPOL Architects
  THE NEW MARKET SQUARE FACING THE TOWN HALL   9/9

Nye Trekanten

Asker

Asker sentrum er hjertet i en kommunene preget av velstand og vekst, unikt forbundet til Oslo og omlandet med motorvei, lokale og regionale tog i tillegg til Flytoget direkte til Oslo Lufthavn. Asker er moden for å redefinere sin posisjon og vekstpotensiale blant byene mellom Drammen og OSL Gardermoen. Flere av byene og tettstedene langs denne korridoren har redefinert seg selv som attraktive steder å bo, jobbe og handle. Asker, tradisjonelt sett «storebroren», henger etter, mens flere nabobyer har opplevd betydelig vekst.

Tiden er inne for Asker til å reposisjonere seg som en attraktiv by å bo i, et sentrum for arbeid og fritid. Asker har noen av de mest ressurssterke befolkningsgruppene i landet, men tilbyr ikke mye ekstra når det kommer til attraksjoner for arbeidsmarkedet og innbyggerne.

Trekanten og Asker er nært koblet. Trekanten er en del av ryggraden i Asker Sentrum, som en attraktiv by og handelsdestinasjon, koblet til kultur, parkering og Asker Stasjon innenfor en småskala struktur som vever byen sammen.

Trekanten

Trekanten har vært, og er fortsatt en suksess. Ikke på grunn av, men på tross av senterets fysiske form. Samtidig er Trekanten og Askers posisjon som en handelsdestinasjon truet og under press fra utviklingen av omkringliggende handelspunkter. Trekanten har nå muligheten til å ta et kvantesprang fremover og redefinere seg selv og Asker som en helt ny destinasjon for handel, byliv og et attraktivt arbeidsmiljø.

Asker Sentrum er unik som satellittby, som en hovedsakelig gangbar by, med en byskala og et byliv som basis for videre utvikling.

Vår strategi for Nye Trekanten er bygge på det eksisterende, men samtidig skape noe helt nytt. Å forsterke og utvikle handel som en integrert del av byen, utvide det urbane gatenettet som utgjør Asker Sentrum, og introdusere en ny type urbant gatenett: galleriet, passasjen, det grønne og gjennom hele året attraktive byrommet, Nye Trekantens identitet.

Dagens utvendige, bratte og lite inviterende koblinger omgjøres til komfortable overdekkede gallerier som kobler Rådhuset og parken til bysentrum med en uavbrutt, komfortabel og grønn handlegate. Prosjektet defineres av Askers småskala arkitektur og utvider gågatebyen. De omliggende gatene trekkes inn i kjøpesenteret og kobler byen på alle nivå, blindveier åpnes opp for å etablere et kontinuerlig gatenettverk.

Trekanten transformeres fra å definere kanten av byen til å bli del av byen.

Kjøpesenterets mange plan styrkes av topografien. Strøket, Kirkeveien og Knud Askers vei sys sammen både inni og langs Trekanten. Innsider blir til utsider, baksider til framsider og blindveier til sammenhengende koblinger.

Det Nye Trekanten, mer Asker, mer by, mer liv!

SHARE

DETALJER

Client

Citycon

Location

Asker City Centre, Norway

Site

Existing shopping centre

Area

87 000 m2

Year

2016 ongoing

Programme

Mixed use: shopping centre, offices, training, health etc.

Status

Under regulation

Team

Jens Noach, Adam Kurdahl, Naofumi Namba, Joao Vieira Costa, Tiago Sjøblom Tavares, Huyen Thuong Nguyen, Elise Gaare Ytterstad

Project management

Kathrine Nyhus

Traffic

Norsam

Social Science

Vista Analyse

Visualizations

Tegmark

Category
Byplan, Kontor, Handel, Gjenbruk