• FRONT PLAZA - Nydalsveien 32B – “Huset” - SPOL Architects
  FRONT PLAZA   1/11
 • NEW HOUSING COURTYARD - Nydalsveien 32B – “Huset” - SPOL Architects
  NEW HOUSING COURTYARD   2/11
 • ADDITION OF PROGRAMMME - Nydalsveien 32B – “Huset” - SPOL Architects
  ADDITION OF PROGRAMMME   3/11
 • PROGRAMMATIC FLEXIBILITY - Nydalsveien 32B – “Huset” - SPOL Architects
  PROGRAMMATIC FLEXIBILITY   4/11
 • PROGRAMME ORIENTATION AND CONNECTIONS - Nydalsveien 32B – “Huset” - SPOL Architects
  PROGRAMME ORIENTATION AND CONNECTIONS   5/11
 • SITE PLAN - Nydalsveien 32B – “Huset” - SPOL Architects
  SITE PLAN   6/11
 • CROSS SECTION THROUGH RIVER - Nydalsveien 32B – “Huset” - SPOL Architects
  CROSS SECTION THROUGH RIVER   7/11
 • LONG SECTION - Nydalsveien 32B – “Huset” - SPOL Architects
  LONG SECTION   8/11
 • GROUND FLOOR WORKSHOPS PLAN - Nydalsveien 32B – “Huset” - SPOL Architects
  GROUND FLOOR WORKSHOPS PLAN   9/11
 • UPPER FLOOR HOUSING PLAN - Nydalsveien 32B – “Huset” - SPOL Architects
  UPPER FLOOR HOUSING PLAN   10/11
 • TYPICAL FLAT TYPES - Nydalsveien 32B – “Huset” - SPOL Architects
  TYPICAL FLAT TYPES   11/11

Nydalsveien 32B – “Huset”

Nydalen er i begynnelsen av sin tredje utviklingsfase, nå fra et næringsområde til en fullverdig bydel med et bredt spekter av tilbud, og med sterkere tilknytning til omkringliggende bydeler. Fabrikksbygningen Fiskars skal finne en ny hensiktsmessig bruk og gi rom for bymessig utvidelse i Nydalen. Transformasjonen gir mulighet til å gi publikum tilgang til bygningen, forbedre uteområdene og benytte kvalitetene i det eksisterende anlegget til å skape en ny destinasjon i Nydalen.

Konsept

Vi foreslår en arkitektur som viderefører Fiskars-byggets historie som et levende industribygg i stadig tilpasning til tiden. Nye funksjoner tilføyes og arkitekturen tilpasses. Konseptet for bygget bevarer dets unike kvaliteter: rommet, fasadene, formen og taket, samtidig som bygningsmassen utvides. Vi skaper et unikt boligbygg som ikke finner sin like i Oslo. Ved å løfte og bevare taket innpasses et nytt program i en historisk bygningsmasse for en ny historie, ikke som kopi, men heller ikke som skarp kontrast, en avveid utvidelse og fortelling for fremtiden, Nydalen og Oslo.

MILJØ – FutureBuilt

Arkitektur og miljø er integrert i vårt forslag for Nydalsveien 32 B. Konseptet imøtekommer de ambisiøse miljømålene stilt av byggherren og FutureBuilt. Dette omfatter blant annet FutureBuilt målet om en halvering av klimagassutslipp fra transport, energi og materialbruk. Det er fokusert særlig på tiltak innen grønn mobilitet og grønn levemåte.

Nybygget er prosjektert til nær-nullenergistandard med kombinasjon av passive og aktive tiltak innen energieffektivisering, samt energiforsyning fra fornybare kilder. Det er valgt å prioritere robuste arkitektoniske miljøtiltak, slik som kompakt bygningsform, miljøvennlig materialvalg og høyisolert klimaskjerm. Dette fordi disse gir gode robuste løsninger som vil føre til et varig lavt energiforbruk, kosteffektive løsninger som gir både god energieffektivitet og komfort.

SHARE

DETALJER

Client:

Avantor AS

Location:

Oslo, Norway

Site:

Existing factory along Akerselva in Nydalen

Area:

5 000m2 existing, 15 000m2 addition

Year:

2016

Programme:

Transformation of factory to culture and housing

Status:

Invited competition 2016

Team:

Adam Kurdahl, Jens Noach, Naofumi Namba, Eugénio Cardoso, Mariana Alves, Tiago Sjøblom Tavares

Environment:

Architectopia

Planning:

Tegn_3

Structure:

Dipl. Ing. Florian Kosche

Visualizations:

Front plaza: MIR.no Courtyard: Tegmark.net

Category
Kultur, Bolig, Gjenbruk