• ASSEMBLY ROOM - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  ASSEMBLY ROOM   1/13
 • LOCATION IN NEDREGATE CULTURAL DISTRICT - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  LOCATION IN NEDREGATE CULTURAL DISTRICT   2/13
 • MODEL CONCEPT 1 - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  MODEL CONCEPT 1   3/13
 • MODEL CONCEPT 1 - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  MODEL CONCEPT 1   4/13
 • MODEL CONCEPT 2 - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  MODEL CONCEPT 2   5/13
 • MODEL CONCEPT 3 - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  MODEL CONCEPT 3   6/13
 • MODEL CONCEPT 4 - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  MODEL CONCEPT 4   7/13
 • MODEL CONCEPT 4 - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  MODEL CONCEPT 4   8/13
 • MAIN STAIRCASE - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  MAIN STAIRCASE   9/13
 • PLAY - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  PLAY   10/13
 • UNDER MEZZANINE - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  UNDER MEZZANINE   11/13
 • FROM BASE ROOM - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  FROM BASE ROOM   12/13
 • UPPER GALLERY - Ny York Kulturbarnehage - SPOL Architects
  UPPER GALLERY   13/13

Ny York Kulturbarnehage

Barnehagen er en kulturbarnehage med fire baser organisert rundt en felles auditoriumstrapp, for samlinger med musikk, teater, film, lek og dans, og som hoved-forbindelse mellom barnehagens to etasjer. Barnehagen har plass til 65 barn på 650m2 og inneholder tema-rom for kunst, kultur, natur og mangfold. Lokalene er bygget opp for barns opplevelse og bruk av rommet. Skalaen er bevisst manipulert i en kontinuerlig sekvens av komprimerte og åpne romforløp. Det store åpne rommet skaper en samlet ramme hvor variasjon i plan og snitt skaper intime rom for små grupper og hemmelig lek, steder som kun er tilgjengelige og dimensjonert for barn. Auditorietrappen er et stort møbel i rommet og definerer ulike rom over, under og rundt sig. Base-rommene er plassert på mesaninen slik at den totale romligheten beholdes.

Bygningene Nedregate 5 og 7 er tegnet av Ove Ekman og Einar Smith og reist langs Akerselva fra 1896-99. På dette tidspunktet var elven et viktig samlingspunkt for ulike typer av industri, og den raske fremveksten av bygninger gjorde at området fikk tilnavnet Ny York etter storebror New York, som på tilsvarende måte ekspanderte raskt. Frem til 1980-tallet ble eiendommen benyttet til mange ulike formål slik som fargeri for tekstiler, karosserifabrikk, bryggeri og lagerlokaler. På begynnelsen av 1960-tallet var det en brann i vestre delen av Nedregate 7. Hovedbygningen brant ned og det opprinnelige volumet erstattet med et flatt tak over én etasje.

Med avviklingen av Akerselva som et industrielt kraftsenter hadde området forfalt. I de seneste år har den nedre delen fått nytt liv som en kulturscene i Oslo preget av institusjoner som DogA, AHO, KHiO, Dansens Hus og OCA. I samarbeid med Lars Hellebust fra Signal Mediahus er de historiske verneverdige bygningene omdannet til et kulturkvartal. Prosjektet inkluderer oppgradering og transformering av hele kvartalet.

Det har vært et nært samarbeid med antikvariske myndigheter for å beholde bygningenes og områdets spesielle karakter. Transformasjonen ble belønnet med Oslo Bys Arkitekturpris i 2012.

SHARE

DETALJER

Team

Gary Bates, Gro Bonesmo, Adam Kurdahl, Wenche Andreassen, José Hernandez, Jens Noach

Client

Signal Mediahus ANS

Location

Nedregate 5, Oslo, Norway

Site

Nedregate Cultural District

Area

1 150 m2

Programme

Renovation of existing 18th century factory building to kindergarten with a cultural profile.

Status

Completed 2010

design

Space Group

Partner in charge

Adam Kurdahl

Project manager

Jens Noach

Structure

Rambøll Norge

Mechanical

Norconsult, Energima

Photography

Ivan Brodey, Space Group

Awards

Oslo City’s Architecture Award 2012

Category
Kultur, Gjenbruk, Interiør