• OSLO TOWARDS THE FJORD - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  OSLO TOWARDS THE FJORD   1/26
 • CURRENT STATION IDENTITY - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  CURRENT STATION IDENTITY   2/26
 • FROM EAST-WEST TO NORTH-SOUTH - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  FROM EAST-WEST TO NORTH-SOUTH   3/26
 • PURE STATION IDENTITY - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  PURE STATION IDENTITY   4/26
 • RELATION TO CITY GRID - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  RELATION TO CITY GRID   5/26
 • GROUND LEVEL PLAN - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  GROUND LEVEL PLAN   6/26
 • STATION - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  STATION   7/26
 • NEW UPPER PLAZA - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  NEW UPPER PLAZA   8/26
 • STATION REFERENCES - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  STATION REFERENCES   9/26
 • SOFT SECTION - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  SOFT SECTION   10/26
 • VISIBILITY - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  VISIBILITY   11/26
 • PLAN LEVEL +5 - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  PLAN LEVEL +5   13/26
 • PLAN LEVEL +9 - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  PLAN LEVEL +9   14/26
 • STATION LEVEL +5 AND +9 - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  STATION LEVEL +5 AND +9   15/26
 • STATION UPPER LEVELS - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  STATION UPPER LEVELS   16/26
 • STATION INTERIOR - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  STATION INTERIOR   17/26
 • FJORDPORTEN HOTEL - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  FJORDPORTEN HOTEL   18/26
 • FJORDPORTEN BASE - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  FJORDPORTEN BASE   19/26
 • FJORDPORTEN SECTIONS - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  FJORDPORTEN SECTIONS   20/26
 • FJORDPORTEN LOWER LEVEL PLANS - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  FJORDPORTEN LOWER LEVEL PLANS   21/26
 • FJORDPORTEN MEDIUM LEVEL PLANS - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  FJORDPORTEN MEDIUM LEVEL PLANS   22/26
 • FJORDPORTEN UPPER LEVEL PLANS - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  FJORDPORTEN UPPER LEVEL PLANS   23/26
 • KRYSTALLEN OFFICE AND RETAIL - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  KRYSTALLEN OFFICE AND RETAIL   24/26
 • VIEW FROM KARL JOHANS GATE - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  VIEW FROM KARL JOHANS GATE   25/26
 • KRYSTALLEN PLANS - Nye Oslo Sentralstasjon - SPOL Architects
  KRYSTALLEN PLANS   26/26

Nye Oslo Sentralstasjon

Oslo Østbanestasjon var i sin tid porten til byen fra øst. Stasjonens umiddelbare tilknytning til byen hadde en styrke og lesbarhet som for lengst er utvisket. Etter tiår med utvidelser uten en overordnet plan, er dagens situasjon kaotisk, og mangler karakter og fleksibilitet for å tilpasse seg stasjonens endrede behov, og utviklingen i byen den er ment å tjene.

Den nye stasjonsaksen nøytraliserer den stigmatiserte delingen i byen mellom øst og vest, og reflekterer et reelt skifte i byens sirkulasjonsmønster idet byens sentrum strekker seg mot øst. I ett enkelt grep vil Stasjonsalléen bli en åpen passasje – fra nord til syd – som samtidig organiserer alle stasjonsfunksjoner i en klar struktur med en sterk arkitektonisk identitet.

Stasjonen vil igjen bli et landemerke i byen med karakteristiske innganger koblet direkte til byens vev fra gater og plasser i nord, vest og syd.

I dag konkurrerer all slags type handel, reiseservice og sirkulasjon om plassen i en stasjon uten en klar arkitektonisk definisjon. Nye Oslo S vil fristille og styrke hvert enkelt arkitektonisk element og gi de en klar kobling til den nye stasjonsaksen.

I stedet for å bygge videre på Oslo S som et hybrid kjøpesenter er vår ambisjon å skape en ny stasjon for en rendyrket opplevelse – ved prioritering av enkel orientering, effektivitet og logistisk klarhet – en feiring av reisen…

Stasjonsalléen, stasjon + kontor + park, 26 000 m2

Stasjonsalléen er det strukturerende hovedelementet i Nye Oslo S som fristiller og muliggjør de andre prosjektene – funksjonelt og arkitektonisk. De urytmiske, diagonale buene gir assosiasjoner til en boulevard langs parallelle trerekker; en gjendiktning av stålkonstruksjonene i tradisjonelle togstasjoner kombinert med utfordringen å bygge over eksisterende og nye jernbanetunneler. Det myke snittet danner overganger til eksisterende gater og plasser og forbinder alléen til byens naturlige menneskestrømmer.

FJORDPORTEN, reiseservice + hotell + konferanse, 37 500 m2

Fjordporten rommer et konferansehotell med 400 rom over stasjonsfunksjoner. De karakteristiske slanke tårnene innrammer utsikten mot Ekebergåsen og blir et gjenkjennelig landemerke.

KRYSTALLEN, reiseservice + handel + kontor, 13 000 m2

Den kileformede Krystallen tillater oss å trekke byen helt opp til stasjonen og skape nye offentlige og aktive gater langs begge sider av bygningen, programmert med handel, service og caféer.

 

 

SHARE

DETALJER

Client

ROM Eiendom

Lokalisering

Oslo, Norge

Areal

100 000 m2

År

2008 - pågår

Program

Stasjon, byrom, handel, kontor, hotell og konferanse.

Status

1. premie konkurranse 2008, skisseprosjekt 2010, regulering 2014-15.

Design

Space Group

Partner in charge

Gro Bonesmo

Prosjektleder

Jens Noach

Team

Gary Bates, Gro Bonesmo, Adam Kurdahl, Wenche Andreassen, Mark Bol, Grant Cooper, Juliane Greb, José Hernandez, Gesine Gummi, Sassi Heiskanen, Kasia Heijerman, Karsten Huitfeldt, Fredrik Krogeide, Claudia Laarmann, Naofumi Namba, Jens Noach, Hans Papke, Leon Rost, Rebekah Schaberg, Alexandria Ålgård

Landskap

Schønherr Landskab

Engineering

Norconsult

Bærekonstruksjoner

Norconsult /AKT- Adams Kara Taylor

Logistikk

Atkins

Kostnadsanalyse

Bygganalyse

Visualiseringer

Luxigon

Modell

Supermodell, Nordic3D

Category
Byplan, Kontor, Hotell, Gjenbruk