• EVENING VIEW ACROSS ROTNA - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  EVENING VIEW ACROSS ROTNA   1/13
 • FOREST - ABSTACTION - CONSTRUCTION - VIEW - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  FOREST - ABSTACTION - CONSTRUCTION - VIEW   2/13
 • NEW MUSEUM AND EXISTING OPEN AIR MUSEUM - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  NEW MUSEUM AND EXISTING OPEN AIR MUSEUM   3/13
 • THE COMPLETE FOREST FINN CULTURAL CENTRE - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  THE COMPLETE FOREST FINN CULTURAL CENTRE   4/13
 • SITE SECTION - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  SITE SECTION   5/13
 • SITE PLAN - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  SITE PLAN   6/13
 • ORGANISATION - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  ORGANISATION   7/13
 • CONNECTIONS - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  CONNECTIONS   8/13
 • MUSEUM PLAN - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  MUSEUM PLAN   9/13
 • SECTIONS OF EXHIBITION AND SUPPORT AREA - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  SECTIONS OF EXHIBITION AND SUPPORT AREA   10/13
 • RIVERSIDE ELEVATION - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  RIVERSIDE ELEVATION   11/13
 • ROOF DIAGRAM - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  ROOF DIAGRAM   12/13
 • EXHIBITION SPACE - Skogfinsk Museum - SPOL Architects
  EXHIBITION SPACE   13/13

Skogfinsk Museum

I SKOGEN

Skogen er hjemmet, skogen er identiteten, skogen er livsgrunnlaget for skogfinnekulturen. Svedjebruket var en stadig søken mot ny skog, som med rugen man bar med seg og hva naturen tilbød på stedet dannet livsgrunnlaget for kulturen. Den nomadiske kulturen overlevde gjennom fast bosettelse og møte med bondesamfunnet. I langt mer enn i navnet bærer skogfinnene på skogen som grunnlag for kultur, samhold og identitet.

Skogen har et eget liv, som skogfinnene både brenner og hugger, men samtidig med en stor respekt for livsgrunnlaget. Skogen er grobunn og materialer, tømmer, never og ved. Skogen gir ly, skogen er alltid utenfor, den er i tømmerveggene, i neversekkene, i peisen, i smaken av rugen, i runene, i troen, i identiteten.

Svullrya ligger i et lavtliggende elveføre, et tettsted, ikke et torp, ikke er et naturlig sted for Skogfinnene å bosette seg i, det åpne furulandskapet gir ikke tilstrekkelig beskyttelse mot vinterkulden. Men til det nye museet tas skogen med, som en abstraksjon, som sted, identitet og tilstedeværelse.

Det skapes et felt av trestolper spredt i et tilsynelatende tilfeldig mønster i elverommet, og langs Finnskogvegen mot Finnetunet. Slik markeres et sted, og en tilknytning, for alle museets deler. Stolpene definerer samtidig gangveier, perspektivisk, enkelte med belysning, slik at museets enkelte deler, Museumsbygningen, Finnetunet og Demonstrasjonstunet, alle inngår i en helhet.

Med en enkel overdekning, ett stort tak, etableres Museumsbygningen over en fortetting i trestolpene. Rommet innvendig skjæres ut innenfor trerekkene, slik at stolpene går fra vegger og over i tak og innkapsler museet i et abstrahert skoglandskap.

Takkonstruksjonen spiller samtidig videre på det fantastisk og unike svarte og røyklagte taket med lufteglugge i tradisjonelle Finnskogshus, der rommet ikke får en tydelig definisjon i høyden. Takkonstruksjonen blir et filter mellom rom og tak, fasadekonstruksjonen et slør mellom bygningen og naturen, slik skogens glenner defineres av trestammenes transparente vertikalitet.

Det store samlende taket er brutt i en rytme tilpasset husets funksjoner, terrenget og åpenheten mot elveløpet.

SHARE

DETAILS

Location

Svullrya, Grue Finnskog, Norway

Area

2 300 m2

Year

2017

Programme

New museum for the Forest Finn Culture next to the existing open air museum.

Status

Open competition entry

Team

Jens Noach, Adam Kurdahl, Alexander Tunby Rosseland, Håvard Tveito

Category
Culture